ورود / ثبت نام
خانه
دانا پلاس
آکادمی دانا
مدرس شو!
مجله دانا

فیروزه روستا

کارشناسی ارشد مامایی، مدرس ارشد آمادگی بارداری

1474 دانش آموز

4 دوره

4.3 امتیاز

درباره مدرس

دوره های ارایه شده

مراقبت های دوران بارداری

فیروزه روستا
00:42
5 ویدیو
4.1
10,000تومان
بیشتر
بهداشت و سلامت
مراقبت های دوران بارداری
خرید دوره

یوگا در دوران بارداری

فیروزه روستا
01:04
19 ویدیو
3.0
30,000تومان
10,000تومان
بیشتر
بهداشت و سلامت
یوگا در دوران بارداری
خرید دوره

زایمان راحت و سلامت کودک

فیروزه روستا
00:33
13 ویدیو
5.0
25,000تومان
10,000تومان
بیشتر
بهداشت و سلامت
زایمان راحت و سلامت کودک
خرید دوره

مراقبت های بعد زایمان

فیروزه روستا
00:31
10 ویدیو
5.0
25,000تومان
10,000تومان
بیشتر
بهداشت و سلامت
مراقبت های بعد زایمان
خرید دوره