ورود / ثبت نام
خانه
دانا پلاس
آکادمی دانا
مدرس شو!
مجله دانا

محمدپیام بهرام پور

مدیر باشگاه سخنرانی

7218 دانش آموز

23 دوره

4.5 امتیاز

درباره مدرس

دوره های ارایه شده

کنترل کم رویی و کم حرفی

محمدپیام بهرام پور
01:13
6 ویدیو
4.5
10,000تومان
بیشتر
مهارت های فردی
کنترل کم رویی و کم حرفی
خرید دوره

فن بیان

محمدپیام بهرام پور
03:57
24 ویدیو
4.4
45,000تومان
10,000تومان
بیشتر
مهارت فردی سرباز
فن بیان
خرید دوره

21 تغییر کوچک، 22 نتیجه بزرگ

محمدپیام بهرام پور
03:28
21 ویدیو
4.4
19,000تومان
10,000تومان
بیشتر
مهارت های فردی
21 تغییر کوچک، 22 نتیجه بزرگ
خرید دوره

کاریزمای کلمات

محمدپیام بهرام پور
03:54
33 ویدیو
4.7
67,000تومان
10,000تومان
بیشتر
مهارت های فردی
کاریزمای کلمات
خرید دوره

چطور جذاب باشیم؟

محمدپیام بهرام پور
01:13
8 ویدیو
4.7
30,000تومان
10,000تومان
بیشتر
مهارت فردی سرباز
چطور جذاب باشیم؟
خرید دوره

از تنبلی تا موفقیت

محمدپیام بهرام پور
02:18
28 ویدیو
4.6
97,000تومان
10,000تومان
بیشتر
مهارت فردی سرباز
از تنبلی تا موفقیت
خرید دوره

چطور بدون لهجه صحبت کنیم؟

محمدپیام بهرام پور
01:23
17 ویدیو
4.4
95,000تومان
10,000تومان
بیشتر
مهارت فردی سرباز
چطور بدون لهجه صحبت کنیم؟
خرید دوره

فتح قله های متقاعد سازی

محمدپیام بهرام پور
02:33
15 ویدیو
3.8
79,000تومان
10,000تومان
بیشتر
مهارت های فردی
فتح قله های متقاعد سازی
خرید دوره