ورود / ثبت نام
خانه
دانا پلاس
آکادمی دانا
مدرس شو!
مجله دانا

المپیاد دانش‌آموزی اقتصاد و مدیریت - مدرسه عیار

رایگان شروع کنید!
4.8
رایگان
Playback Rate
1.00x
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
اطلاعات دوره
مدت دوره
22ساعت و32دقیقه
سطح دوره
متوسط
تعداد جلسات
15
زبان دوره
فارسی
تعداد فراگیران
489
زیرنویس
ندارد
مدرسه عیار
مدرس دوره
5 امتیاز
1 دوره
توضیحات
محتوای دوره
 • فصل پنجم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو (جدید)
  • بخش اول: مقدمه و کشش تقاضا35:12
  • بخش دوم: کشش قیمتی در انواع منحنی‌های تقاضا18:51
  • بخش سوم: کشش عرضه09:38
  • بخش چهارم: کاربردهای کشش عرضه و تقاضا12:31
  • اسلایدهای فصل پنجم00:00
 • فصل ششم مبانی اقتصاد گریگوری منکیو (جدید)
  • بخش اول: مقدمه - سقف و کف قیمت16:34
  • بخش دوم: کف قیمت00:01
  • بخش سوم: مالیات47:06
  • اسلایدهای فصل ششم00:00
 • فصل یازدهم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو (جدید)
  • بخش اول: مقدمه و انواع کالاها18:25
  • بخش دوم: کالاهای عمومی15:13
  • بخش سوم: منابع مشترک و جمع‌بندی27:25
  • اسلایدهای فصل یازدهم00:00
 • فصل هفدهم مبانی اقتصاد گریگوری منکیو (جدید)
  • بخش اول: مقدمه24:19
  • بخش دوم: بهره‌وری و عوامل تعیین‌کننده آن37:05
  • بخش سوم: رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی59:55
  • بخش چهارم: نتیجه‌گیری و خلاصه مباحث11:35
  • اسلایدهای فصل هفدهم00:00
 • فصل هجدهم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو (جدید)
  • بخش اول: نظام مالی22:22
  • بخش دوم: پس‌انداز و سرمایه‌گذاری31:28
  • بخش سوم: بازار وجوه وام‌دادنی11:14
  • بخش چهارم: تاثیر سیاست‌های دولت و جمع‌بندی20:42
  • اسلایدهای فصل هجدهم00:00
 • فصل دوم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: نقش مدل‌ها در اقتصاد24:56
  • بخش دوم: نقش اقتصاددان18:45
  • اسلایدهای فصل دوم00:00
 • فصل سوم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: مبادله بین دو فرد16:09
  • بخش دوم: مبادله بین دو کشور09:39
  • بخش سوم: منافع حاصل از تجارت17:28
  • اسلایدهای فصل سوم00:00
 • فصل چهارم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: بازارها04:34
  • بخش دوم: تقاضا17:37
  • بخش سوم: عرضه09:14
  • بخش چهارم: تعادل14:16
  • بخش پنجم: کاربردهای عرضه، تقاضا و کشش11:47
  • بخش ششم: سیاست‌های دولت و نظارت بر قیمت16:20
  • اسلایدهای فصل چهارم (بخش‌های اول تا چهارم)00:00
  • اسلایدهای فصل چهارم (بخش‌های پنجم و ششم)00:00
 • فصل هفتم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: مازاد رفاه مصرف‌کنندگان29:52
  • بخش دوم: مازاد رفاه تولیدکنندگان13:56
  • بخش سوم: کارایی بازار21:44
  • اسلایدهای فصل هفتم00:00
 • فصل دوازدهم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: سود اقتصادی و حسابداری14:59
  • بخش دوم: تابع تولید22:26
  • بخش سوم: انواع هزینه‌های تولید40:23
  • بخش چهارم: هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت18:33
  • اسلایدهای فصل دوازدهم00:00
 • فصل سیزدهم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: بازار رقابتی17:35
  • بخش دوم: حداکثر سازی سود و منحنی عرضه بنگاه رقابتی26:33
  • بخش سوم: عرضه در بنگاه رقابتی32:39
  • اسلایدهای فصل سیزدهم00:00
 • فصل پانزدهم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: برابری مخارج کل و درآمد کل31:44
  • بخش دوم: تعریف تولید ناخالص داخلی30:29
  • بخش سوم: اجزای تشکیل‌دهنده‌ی تولید ناخالص داخلی40:21
  • بخش چهارم: تولید ناخالص داخلی اسمی و حقیقی29:02
  • بخش پنجم: تولید ناخالص داخلی و رفاه اقتصادی21:00
  • اسلایدهای فصل پانزدهم00:00
 • فصل شانزدهم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: شاخص قیمت مصرف‌کننده35:35
  • بخش دوم: مشکلات اندازه‌گیری شاخص قیمت مصرف‌کننده27:38
  • بخش سوم: مقایسه دو شاخص قیمت متفاوت23:27
  • بخش چهارم: تعدیل متغیرهای اقتصادی با تورم - شاخص‌بندی26:52
  • بخش پنجم: تعدیل متغیرهای اقتصادی با تورم - نرخ بهره‌ی حقیقی15:26
  • اسلایدهای فصل شانزدهم00:00
 • فصل بیستم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: تعریف پول و کارکردهای آن36:55
  • بخش دوم: مکانیزم خلق پول39:17
  • بخش سوم: ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی21:46
  • بخش چهارم: محدودیت‌های عرضه پول و هجوم بانکی18:45
  • اسلایدهای فصل بیستم00:00
 • فصل بیست‌ویکم مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو
  • بخش اول: ارزش پول37:07
  • بخش دوم: دو گونگی کلاسیک و خنثایی پول15:59
  • بخش سوم: نظریه مقداری پول20:59
  • بخش چهارم: مالیات تورمی و اثر فیشر16:29
  • بخش پنجم: هزینه‌های تورم34:49
  • اسلایدهای فصل بیست‌ویکم00:00
در انتهای این دوره چه مواردی را فرا میگیرید؟
پیش نیاز این دوره چیست؟
این دوره برای چه کسانی است؟
چرا این دوره مفید است؟
دوره های مشابه

آرش فیزیک + تتا شیمی کنکور

مهدی صنیعی طهرانی
00:09
1 ویدیو
4.5
1,240,000تومان
بیشتر

تتای دستور زبان ادبیات فارسی

میثم حسین خانی
17:06
31 ویدیو
4.5
290,000تومان
بیشتر

تتای حل مسائل شیمی کنکور

مهدی صنیعی طهرانی
23:30
51 ویدیو
4.3
900,000تومان
بیشتر